Agenda

SHANE MOESTAFA

Geldende RIVM regels blijven van toepassing!!: 

eigen mondkapje meenemen, neem eigen gebedskleed mee. vermijd drukte binnen en buiten. 

BENT U ZIEK OF NIET LEKKER KOM DAN NIET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Djoema begint:

In de zomer op vrijdag 14:00
In de winter op vrijdag 13:00

Ziekr
Donderdagen: 19.00 u.

Lessen Arabisch & Urdu
Zondagen: 10.00 u. – 13.00 u.

Menu