Over Ons

Assalaamoe Alaikoem Wa Rahmatoellaahi Wa Barakatoehoe
vrede zij met u.

In 1979 werd de Nederlandse Stichting Shane Moestafa Ahle Soennah opgericht. Dat werd gedaan om de (religieuze) belangen te behartigen van de groter wordende groep (Surinaamse) moslims. Op 28 december van dat jaar werd de akte van oprichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Het eerste gebedshuis was het huis van de oprichter Al Hadj Mohamed Said Khan Rahman aan de Samuel Mullerstraat 25B. Er was een grotere ruimte nodig, dus werd door middel van donaties het pand Brielselaan 244A aangekocht.

Dat pand moest wijken voor nieuwbouw, dus ging de Stichting naar de Maastunnelplein 44, dat in de periode 1990 – 2011 werd gebruikt.

Tussen 2011 – 2013 vonden onze activiteiten plaats op de Tandwielstraat 16.

Na al die omzwervingen heeft de Stichting op 4 april 2014 met trots het eigendom/beheer verkregen over het pand Heindijk 22 in Rotterdam.

Hier gaan we onze hoogste taak vervullen, moslims van generatie op generatie bewust te maken van de normen en waarden van de Islam.

Moge we ons bezinnen in doea’s.

Menu